Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Rare spenninger mot jord

Rare spenninger mot jord

BlackSheep
BlackSheep

Hei!
Var ute og søkte jordfeil på en større bygning. Etter å ha påvist jordfeil i varmeelementet i en varmtvannsbereder og koblet bort denne, målte jeg rare jordspenninger i hovedtavla.

L1-j 110V
L2-j 220V
L3-j 130V

Normalt sett når jeg finner jordfeil, ligger en fase ned mot 0V, og de to andre mot 230V.
Hva kan forårsake et slikt måleresultat? Ideer?

Re: Rare spenninger mot jord

totollef - elektriker
totollef - elektriker

Hva slags nettsystem er dette?

Re: Rare spenninger mot jord

En ny
En ny
Sitat
BlackSheep skrev:

Hei!
Var ute og søkte jordfeil på en større bygning. Etter å ha påvist jordfeil i varmeelementet i en varmtvannsbereder og koblet bort denne, målte jeg rare jordspenninger i hovedtavla.

L1-j 110V
L2-j 220V
L3-j 130V

Normalt sett når jeg finner jordfeil, ligger en fase ned mot 0V, og de to andre mot 230V.
Hva kan forårsake et slikt måleresultat? Ideer?

Det er ikke direkte kortslutning, dvs mer enn 0Ohm. Spenningen kan være mellom 0 og 230V, 

Re: Rare spenninger mot jord

Eltek
Eltek

IT et friskt IT nett er det 133V mellom fase og jord.

Er det direkte kortslutning mot en fase er det 0V og 230v mellom fase og jord.

For alle andre situasjoner så vil man få "rare" spenninger. Jordfeil til 2 eller 3 faser. Liten jordfeil her og stor jordfeil der.

??????????????????????????

Tegn opp en spenningstrekant, med L1/L2/L3 i hvert hjørne. Tegn lengdene med 23cm. Tegn så jordsymbol i midten. Da er det 13,3cm fra hjørnene og til jord, altså fase jord 133V.

Er det full kortslutning til L1 så flyttes jordsymbol til hjørnet L1. Da er det 0cm til L1 og 23cm til de andre fasene. 

Er det full kortslutning til L1 og L2 så vil jord legge seg midt mellom L1 og L2, langs streken mellom de to fasene. Da er det 11,5cm til L1 og L2. Og rundt 190 til L3.

Re: Rare spenninger mot jord

BlackSheep
BlackSheep

Dette er et IT nett, og alt ser ut til å fungere vanlig.

Ser tankegangen din Eltek, men ved full jordfeil på L1 og L2 samtidig burde vel begge disse ligge på 0V mot jord, Man har i prinsippet også en kortslutning (Ij2pmin). Dette burde jo slått ut på jordfeilovervåkningen på anlegget?

Re: Rare spenninger mot jord

Eltek
Eltek

Nei. Kan ikke det. Jordpotensialet er et punkt, og kan da ikke ligge 2 plasser. L1 er et hjørne/plass og L2 er et hjørne/plass.

Kortslutter du derimot L1 og L2 til hverandre, og til jord, så får du 0V mellom L1 L2 og jord.

Re: Rare spenninger mot jord

BlackSheep
BlackSheep

Det må bli noe sånt da. Takk for gode innspill Eltek, skal ta meg en tur og lete etter to jordfeil til.

Re: Rare spenninger mot jord

Lærlingen
Lærlingen

Vil ikke disse resultatene fortelle at sikringen i disnauteren er gått? 

Re: Rare spenninger mot jord

Re: Rare spenninger mot jord

Ved jordfeil på en IT-trafo påvirkes spenningen mellom fase og jord av nettets samlede kapasitans/induktans. I et nett med ubetydelige jordfeilstrømmer, vil spenningen mellom fase og jord være omtrent nominell fasespenning delt på kvadratroten av 3, altså ca. 130 volt ved 230 volt mellom faser.

Spenning mellom fase og jord bør være større enn 90 volt og mindre enn 170 volt. Om spenningene mellom fase og jord er utenfor dette området, og jordfeil på egen installasjon er frakoblet, bør det gis beskjed til netteier.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng