Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Risikovurdering iht. FSE §10

Risikovurdering iht. FSE §10

Simen
Simen

Hei,

Iht. FSE §10 skal risikovurdering utarbeidet ved arbeid på elektriske anlegg.

Det er spesifisert at "Forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig".

Hva menes med dette og hvordan gjennomføres dette rent praktisk?

Re: Risikovurdering iht. FSE §10

Re: Risikovurdering iht. FSE §10

Nødvendig utstyr omfatter alt man har behov for slik at jobben kan utføres riktig og sikkerheten blir ivaretatt.
Risikovurderingen skal bygge på nødvendige opplysninger om anlegget og jobben som skal utføres.

Skal det byttes en effektbryter kan det f. eks. være nødvendig med passende endehylser på lederne.

Riktig verktøy for jobben (som f. eks. rett avmantlingsverkøy og rett tang til endehylsene) er et annet eksempel.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng