Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Sikringsskap på bad

Sikringsskap på bad

Hugo
Hugo

Hei. Det har vært litt diskusjon om det er lovlig med sikringsskap på bad. Vi er vel alle enige at det ikke har noe der å gjøre. I elsikkerhet nummer 65 står det at inntaksskap ikke er lovlig på bad. Mener dere at det også da gjelder sikringsskap? Eller er det bare tabell 51A som gjelder?

Re: Sikringsskap på bad

Per
Per

Jeg mener det ikke står noen plass helt spesifikt at dette ikke er lov, verken i FEL eller NEK 400. 

Syns svaret DSB gir i elsikkerhet er litt utypisk DSB. Som oftest skriver de, som NK64 gjør, med henvisninger til NEK400 uten å faktisk konkludere. Jeg mener at det rette svaret her er at det ikke er noe totalforbud, men at det må gjøres vurderinger, risikovurdering. Det må tas hensyn til avstand kabel i vegg, luftfuktighet og avstand til vann. Skrive det slik at det ikke er noen tvil på at DSB ikke ønsker skapet inne på badet, men uten å skrive at det er forbudt. 
DSB skriver faktisk at det er forbudt, men bare om man ikke treffer særskilte tiltak. Og det er jo litt motstridende. 

Ser på det som vanskeligst å oppnå kravet til avstand rør/kabel og vegg. Pleier selv å aldri montere sikringsskapet på vegg mot bad pga dette kravet.

Et bad er ikke bare et bad. Vi har delt det opp i soner og det kan være ganske langt fra dusjen og til skapet. Vi monterer jo alt mulig av annet normalt utstyr på badet.

Er luftfuktighet  noe problem lenger? Nye bad har gjerne styrt ventilasjon på en eller annen måte. 

Vi har sikringsskap utendørs. Ikke bare på vegg, men helt frittstående. Det er vel mer utsatt der enn på bad.

Det er ikke noe forskjell på inntaksskap eller sikringsskap i denne sammenhengen mener jeg. Består de ikke av de samme komponentene? Så uansett om DSB skiller på dette eller ikke, så ville ikke jeg skilt på det. 

Re: Sikringsskap på bad

Re: Sikringsskap på bad

Sikringsskap skal ikke plasseres i bad. DSB sin konklusjon er entydig, og ikke til å missforstå etter min mening.

Hentet fra Elsikkerhet 65:
Konklusjon: Inntak – sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om inntaksboks er plassert i område 3, jfr. NEK 4002:2002 pkt. 701.32.

Re: Sikringsskap på bad

Per
Per

DSB tolker her FEL og NEK 400. Konklusjonen deres er klar ja, men den er dårlig begrunnet.

Jeg vil heller ikke ha sikringsskap i et bad. Men kan ikke se at det er totalforbud mot det.

Kan forumleder begrunne dette med henvisninger til FEL og NEK400?

Re: Sikringsskap på bad

Re: Sikringsskap på bad

DSB er "eier" av FEL, og avgjørende premissgiver til NEK 400 (ansvarlig for FEL hos DSB er medlem i NK64, med "vetorett" i forhold til norske tilpasninger av europeiske normkrav).

Avklaringer i bladet Elsikkerhet beskriver myndighets instensjoner i forhold til elsikkerhet i Norge.

Du kan velge å se bort i fra avklaringer i Elsikkerhet (er ikke juridisk bindende), men jeg vil ikke anbefale en slik tilnærming til forståelse av regelverket.

Re: Sikringsskap på bad

Per
Per

Det er jo nettopp forståelse jeg søker.

Syns begrunnelsen fra DSB er dårlig. De skriver mer eller mindre at det ikke er lov uten å begrunne det skikkelig. Ønsker en mer detaljert begrunnelse

NK64 har skrevet noe om dette og de sier at NEK400 ikke har noe forbud mot dette. En kan vel ikke forvente at alle skal kunne elsikkerhet utgaver som er 14 år gammel. NEK400 innarbeider ting som DSB har uttalt og tolket. Så om man følger NEK400, så er det ikke forbudt. Skal det være forbudt så er dette noe du bør ta opp i NK64 neste gang dere møtes, så det kommer inn i NEK400.

----------------------------------------------

Kan sikringsskap plasseres i vegg som deler gang og bad? Døra går da selvfølgelig ut i gang. Mener jeg har lest noe om "fare" for korrosjon ved forhøyet fuktighet. Jeg definerer inni vegg som tørt!

 Svar

NEK 400:2010 inneholder ingen spesifikke krav til plassering av sikringsskap i en bolig.
DSB har imidlertid i Elsikkerhet 65 gitt klart uttrykk for at et sikringsskap ikke skal plasseres i et baderom, og gir indirekte føringer for at det kan være uhensiktsmessig å plassere et sikringsskap i forbindelse med vegger til bad.
NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.512.2.01 inneholder krav vedrørende ledningsforlegning i vegger i tilknytning til sonene på et rom med badekar og/eller dusj. Disse kravene kan legge føringer for om det er tilrådelig å montere et sikringsskap i en vegg mot et slikt rom.

Re: Sikringsskap på bad

Re: Sikringsskap på bad

Her blander du kortene.

Kun paragrafteksten i forskriftene er juridisk bindende. Veiledningen til forskriften er altså ikke juridisk bindende, men man bør likevel forholde seg til denne.

Avklaringer i Elsikkerhet er heller ikke juridisk bindende, men som faglig ansvarlig i en elektrovirksomhet er det å forvente at man forholder seg til aktuelle avklaringer gitt her (fra nummer 55 til 89).

Forøvrig tar du svar fra NK64 i FAQ litt ut av sin sammenheng. Det konstateres her at DSB gir klart uttrykk for at sikringsskap ikke skal plasseres i baderom. Man stiller på ingen måte spørsmålstegn ved dette. Det åpnes imidlertid for at plassering i tilstøtende rom kan vurderes, og at konklusjonen her vil avhenge av hvilken sone det er i tilstøtende baderom, som sikringsskapets bakside vil vende mot.
NEK 400:2014 inneholder, som beskrevet i svar fra NK64, ikke krav til plassering av sikringsskap. Dette er det heller ikke naturlig å ta inn i NEK 400. Avklaringen i Elsikkerhet 65 står godt som den gjør.

Normer (som NEK 400) gir ikke forbud mot noe som helst. Man kan skrive avvik fra normen om man kan dokumentere at minst samme sikkerhet blir ivaretatt.

Ønsker du grundigere begrunnelser på avklaringer i Elsikkerhet, så må du ta opp dette direkte med DSB. 

Re: Sikringsskap på bad

Kristian
Kristian

Har hytte bygd i 2006 og spørsmålet kommer opp. Sikringsskap står på badet med dusj, vask og bereder. Tenkte å pusse opp badet og flytte det da, men nå ble det heller kjøpt en annen hytte og denne selges.

Det rekker jeg ikke før visning. 
Har ikke el sikkerhet 65 her, men det er jo ganske nytt i forhold til hytta, en ting er at det inke kan bygges sånn i dag, men det har vel ikke tilbakevirkende kraft?

Så da selges vel hytta med godkjent el anlegg etter datidens krav, eller hva ryker jeg eventuelt på?

Re: Sikringsskap på bad

Re: Sikringsskap på bad
Sitat
Kristian skrev:

Har hytte bygd i 2006 og spørsmålet kommer opp. Sikringsskap står på badet med dusj, vask og bereder. Tenkte å pusse opp badet og flytte det da, men nå ble det heller kjøpt en annen hytte og denne selges.

Det rekker jeg ikke før visning. 
Har ikke el sikkerhet 65 her, men det er jo ganske nytt i forhold til hytta, en ting er at det inke kan bygges sånn i dag, men det har vel ikke tilbakevirkende kraft?

Så da selges vel hytta med godkjent el anlegg etter datidens krav, eller hva ryker jeg eventuelt på?

"Alle" (bortsett fra riktig gamle mennesker uten smarttelefon/pc) med nettilgang har tilgang til bladene Elsikkerhet fra DSB (bare å google). Du finner Elsikkerhet 65 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf, se side 32.

Det fremgår at Elsikkerhet 65 kom ut i 2004, og dette burde altså hvert tatt hensyn til for en hytte bygget i 2006. Se for øvrig innlegg fra Per, og mine svar i denne tråden.

Re: Sikringsskap på bad

Kåre
Kåre

Jeg har tidligere sett sikringsskap som av ulike grunner har havnet inn på baderom blitt "kasset inn" med en betjeningsdør foran av installatører i samråd med tømrer. 

Tenker at de må være mulig å risikovurdere dette til å være greit dersom skapet i seg selv befinner seg utenfor våtromsone ;)

Re: Sikringsskap på bad

Re: Sikringsskap på bad
Sitat
Kåre skrev:

Jeg har tidligere sett sikringsskap som av ulike grunner har havnet inn på baderom blitt "kasset inn" med en betjeningsdør foran av installatører i samråd med tømrer. 

Tenker at de må være mulig å risikovurdere dette til å være greit dersom skapet i seg selv befinner seg utenfor våtromsone ;)

DSB skriver følgende i Elsikkerhet 65: Inntak – sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om inntaksboks er plassert i område 3, jfr. NEK 4002:2002 pkt. 701.32.

Omsatt til dagens ordlyd i normen: Sikringsskap skal ikke plasseres i baderom, selv ikke om det er plassert utenfor sone 2.

Generelt åpner FEL § 10 for at:
Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Min vurdering er at en så klar føring fra DSB, som gjengitt ovenfor fra Elsikkerhet 65 (som også viser til FEL §§ 10 og 21), bør følges.
Om man likevel ønsker å vurdere løsningen Kåre beskriver, så er det veldig lurt å avklare dette med DLE først.

Re: Sikringsskap på bad

Kåre
Kåre

Helt enig. Innkassingen av skapet bør være av en slik tetthetsgrad at det tilsvarer at skapet skulle stått i rommet ved siden av.

Re: Sikringsskap på bad

MCW
MCW

Kan bare legg til:

Vi hadde en tilsynsrapport med avvik på at sikringsskap som var plassert på bad.

Saken ble klaget inn fra elektroinstallatøren, som mente det ikke var noen lov som sa dette.

Klagen ble ikke tatt hensyn til og avviket var rett ifølge DLE og senere med samme konklusjon fra DSB.

Re: Sikringsskap på bad

Nilsson
Nilsson

De burde skrive avvik på sikringsskap som blir plassert utenpå vegg på nye hus også, det blir mye kondens og vannskader på utstyret som er plassert der. 

Re: Sikringsskap på bad

MCW
MCW
Sitat
Nilsson skrev:

De burde skrive avvik på sikringsskap som blir plassert utenpå vegg på nye hus også, det blir mye kondens og vannskader på utstyret som er plassert der. 

Skap utendørs er ikke problem så lenge man bruker utstyr som er beregnet til dette. Jeg har ikke opplevd kondens på utstyr med unntak fra noen få tilknytningsskap som hadde montasjefeil / produksjonsfeil.

Slik jeg har skjønt det er det ikke kondens og fukt i seg selv som utgjør problemet med å plassere skap på bad. Men beskyttelse mot elektrisk sjokk. 

Kan ikke se en enste god grunn til at man skal plassere utstyret på et bad. 

For meg virker det som dårlig planlegging med lite helhetlig tankegang når noen prøver å risikovurdere seg vekk fra bransjesnorm ved å lage dårlige/farlige løsninger for brukeren.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng