Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Strømføringsevne ved forlegning av enleder i kabelkanal

Strømføringsevne ved forlegning av enleder i kabelkanal

Arnfinn
Arnfinn

Hei, eg skal legge opp 3 kurser mer enlederkabler på kabelstige  med lokk vertikalt på ein utvendig betongvegg.

Anser at dette er mest likt forlegningsmåte B1.

Ser i 52B-17, merknad 2 at der lysåpning mellom kabler er >2 x ytre diameter, er bruk av reduksjonsfaktor for mer enn en kurs ikkje nødvendig.

Er det rett oppfatta at ein ikkje treng å legge inn antall parallelle kurser her i febdok når vi greier å halde denne avstanden?   

Re: Strømføringsevne ved forlegning av enleder...

Re: Strømføringsevne ved forlegning av enleder...
Sitat
Arnfinn skrev:

Hei, eg skal legge opp 3 kurser mer enlederkabler på kabelstige  med lokk vertikalt på ein utvendig betongvegg.

Anser at dette er mest likt forlegningsmåte B1.

Ser i 52B-17, merknad 2 at der lysåpning mellom kabler er >2 x ytre diameter, er bruk av reduksjonsfaktor for mer enn en kurs ikkje nødvendig.

Er det rett oppfatta at ein ikkje treng å legge inn antall parallelle kurser her i febdok når vi greier å halde denne avstanden?   

Ja, om avstanden mellom kursene er som beskrevet vil ikke reduksjonsfaktor være relevant.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng