Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Planlegger
Planlegger

Hei.

1. Jordledning tilknyttet hovedjord trekkes normalt inn i lavspenttavler for jording av samleskinne i lavspenttavle. Jeg har er tilfelle hvor leverandøren har jordet samleskinnen i tavlen med seriejording via tavlechassis, hvor tavlechassis har en skrudd forbindelse til hovedjord. I tillegg er lavspent kabelskjermer jordet i samleskinnen i tavlen. Finnes det noe spesifikt norm-/forskriftskrav å vise til hvor det står at jordskinne i tavle skal ha en jordledning tilknyttet anleggets hovedjord? 

2. Skapdører på lavspenttavler skal jordes. Kan skapdørene seriejordes ved at skapchassis jordes og at det deretter skrus på jordlask fra  skapchassis til skapdør?

2. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til lavspentrom skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

3. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til rom med metallkapslede mellomspenningsanlegg (22 kV) skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Jeg forutsetter at alle 4 spørsmål gjelder forsyningsanlegg underlagt FEF.

For lavspenningsanlegg kan man velge å benytte NEK 400, mens stasjonsanlegg over 1 kV er dekket av NEK 440. I tillegg finnes aktuelle REN-blader. For lavspenningstavler gjelder NEK 439 (Tavlenormen).

1. og 2. Her gjelder NEK 439-1:2013 (Tavlenormen). Avsnitt 8.4.3.2.2 beskriver krav/løsninger. Spørsmål relatert til Tavlenormen kan med fordel stilles til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.

3. Følgende er beskrevet i veiledningen til FEF § 5-5: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.
Det er ikke beskrevet krav for ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget.

4. Følgende er beskrevet i veiledning til FEF § 4-11: Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.
Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.

For punktene 3 og 4 finnes det kanskje ytterligere beskrivelser i aktuelle REN-blader, og spørsmål vedrørende dette kan rettes til Hans Brandtun i REN.

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Planlegger
Planlegger
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Jeg forutsetter at alle 4 spørsmål gjelder forsyningsanlegg underlagt FEF.

For lavspenningsanlegg kan man velge å benytte NEK 400, mens stasjonsanlegg over 1 kV er dekket av NEK 440. I tillegg finnes aktuelle REN-blader. For lavspenningstavler gjelder NEK 439 (Tavlenormen).

1. og 2. Her gjelder NEK 439-1:2013 (Tavlenormen). Avsnitt 8.4.3.2.2 beskriver krav/løsninger. Spørsmål relatert til Tavlenormen kan med fordel stilles til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.

3. Følgende er beskrevet i veiledningen til FEF § 5-5: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.
Det er ikke beskrevet krav for ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget.

4. Følgende er beskrevet i veiledning til FEF § 4-11: Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.
Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.

For punktene 3 og 4 finnes det kanskje ytterligere beskrivelser i aktuelle REN-blader, og spørsmål vedrørende dette kan rettes til Hans Brandtun i REN.

Takk for kjapt og nokså konkret svar.

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

:-)

Det er så konkret jeg kan være ut i fra mine kunnskaper (lite lurt å gi svar på ting man ikke kan).

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng