Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
No answers yet
Answer now!
0
delegering Driftsansvarlig på offshore innretninger
1623411845
, by FA
Latest reply
1624874274
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1624874274
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.
1612266452
, by Sigvart
Latest reply
1622701304
from
kåre kålrabi
Latest reply
1622701304
from

kåre kålrabi
4
IT fordeling system.
1620152517
, by Geir Knutsen
Latest reply
1620370916
from
Ole Petter Sørensen, Forumleder
Latest reply
1620370916
from

Ole Petter Sørensen, Forumleder
1
Fargekode spenningsmerking på skap
1620308665
, by Tarjei Simonsen Lyngstad
Latest reply
1620370059
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1620370059
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til kompetanse
1619090399
, by Elektro
Latest reply
1619180968
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1619180968
from

Ole Petter Sørensen
1
Wifi på plattform/flyter/jack-up
1618306573
, by Undrende
Latest reply
1618381167
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1618381167
from

Ole Petter Sørensen
1
Farge spenningsskilt på skap -Forskrifter / standarder på dette?
1616141815
, by ALS
Latest reply
1616568651
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1616568651
from

Ole Petter Sørensen
3
Lader til framdriftsbatteri i mindre fritidsfartøy som har en jordfeilstrøm puls på 20mA
1614877853
, by Sander
Latest reply
1615282117
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1615282117
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til stedfortreder ansvarshavende, driftsleder og autorisert person
1530616505
, by Ansvarshavende
Latest reply
1615281706
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1615281706
from

Ole Petter Sørensen
3

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng