Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
Installasjonsbevis, periodisk kontroll elektrisk anlegg under 15 meter
1633511636
, by Rolf Sparky
Latest reply
1633938193
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1633938193
from

Ole Petter Sørensen
2
Container type E
1632896867
, by Jan Helge Samuelsen
Latest reply
1632900610
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1632900610
from

Karl Magne Pettersen
1
Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.
1612266452
, by Sigvart
Latest reply
1630588674
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1630588674
from

Ole Petter Sørensen
5
Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent generator
1628890023
, by Elektriker
Latest reply
1630315198
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1630315198
from

Karl Magne Pettersen
3
delegering Driftsansvarlig på offshore innretninger
1623411845
, by FA
Latest reply
1629874635
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629874635
from

Ole Petter Sørensen
2
Oppbevaring av reservedeler i høyspent rom
1628865651
, by Pål
Latest reply
1629873397
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629873397
from

Ole Petter Sørensen
1
Kortslutningsberegning selvregulerende varmekabel
1625746564
, by Jon
Latest reply
1629873294
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629873294
from

Ole Petter Sørensen
3
IT fordeling system.
1620152517
, by Geir Knutsen
Latest reply
1620370916
from
Ole Petter Sørensen, Forumleder
Latest reply
1620370916
from

Ole Petter Sørensen, Forumleder
1
Fargekode spenningsmerking på skap
1620308665
, by Tarjei Simonsen Lyngstad
Latest reply
1620370059
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1620370059
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til kompetanse
1619090399
, by Elektro
Latest reply
1619180968
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1619180968
from

Ole Petter Sørensen
1

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng