Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
Kortslutningsberegninger for midlertidig utstyr offshore (Z-015)
1654867893
, by Gjest324
Latest reply
1655099387
from
Gjest324
Latest reply
1655099387
from

Gjest324
4
Krav til kapasitet på batteribank tilknyttet UPS ombord på
1654609480
, by Per
Latest reply
1654704816
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1654704816
from

Ole Petter Sørensen
1
Hovedutjevningsforbindelse i underfordeling?
1650915145
, by Trikkerlærling
Latest reply
1654253364
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1654253364
from

Ole Petter Sørensen
2
Krav til berøringsspenning offshore
1650447489
, by Nordsjøen
Latest reply
1654253097
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1654253097
from

Ole Petter Sørensen
1
Installasjon ute å melde
1653072190
, by Finn Arild Lohne
Latest reply
1653072767
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1653072767
from

Karl Magne Pettersen
1
Minste tverrsnitt i henhold til nek410
1650630394
, by Trikker
Latest reply
1652355209
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1652355209
from

Ole Petter Sørensen
2
Varmekabelkurs ombord på skip
1651760246
, by Kamilla Knutsen
Latest reply
1652355057
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1652355057
from

Ole Petter Sørensen
2
Utenlands arbeidskraft vs DSB ombord på fartøy
1651698586
, by Jr
Latest reply
1651734046
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1651734046
from

Karl Magne Pettersen
1
Forestå installasjonsarbeid på fast installasjon for olje og gass offshore.
1647197139
, by Elektriker.
Latest reply
1647338912
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1647338912
from

Ole Petter Sørensen
1
Nek 410 skip jordfeilsrøm
1643419537
, by Gh
Latest reply
1645695188
from
Ole Petter Sørensen, Forumleder
Latest reply
1645695188
from

Ole Petter Sørensen, Forumleder
1

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng