Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
Installasjon av Varmekabel på produksjonsskip
1637851305
, by Leif Rune Olsen
Latest reply
1638179134
from
Geir Andre
Latest reply
1638179134
from

Geir Andre
2
No answers yet
Answer now!
0
tap av spenning midlertidig utstyr
1635755755
, by Ivar Aasen
No answers yet
Answer now!
No answers yet
Answer now!
0
Isolasjonstesting ombord i båt
1636570147
, by Jonas
Latest reply
1636971663
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1636971663
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til merking av IS kabler
1635412239
, by Anders
Latest reply
1636533246
from
Sverre Isaksen
Latest reply
1636533246
from

Sverre Isaksen
1
Installasjonsbevis, periodisk kontroll elektrisk anlegg under 15 meter
1633511636
, by Rolf Sparky
Latest reply
1633938193
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1633938193
from

Ole Petter Sørensen
2
Container type E
1632896867
, by Jan Helge Samuelsen
Latest reply
1632900610
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1632900610
from

Karl Magne Pettersen
1
Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.
1612266452
, by Sigvart
Latest reply
1630588674
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1630588674
from

Ole Petter Sørensen
5
Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent generator
1628890023
, by Elektriker
Latest reply
1630315198
from
Karl Magne Pettersen
Latest reply
1630315198
from

Karl Magne Pettersen
3
delegering Driftsansvarlig på offshore innretninger
1623411845
, by FA
Latest reply
1629874635
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629874635
from

Ole Petter Sørensen
2

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng