Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
Oppbevaring av reservedeler i høyspent rom
1628865651
, by Pål
Latest reply
1629873397
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629873397
from

Ole Petter Sørensen
1
Kortslutningsberegning selvregulerende varmekabel
1625746564
, by Jon
Latest reply
1629873294
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1629873294
from

Ole Petter Sørensen
3
IT fordeling system.
1620152517
, by Geir Knutsen
Latest reply
1620370916
from
Ole Petter Sørensen, Forumleder
Latest reply
1620370916
from

Ole Petter Sørensen, Forumleder
1
Fargekode spenningsmerking på skap
1620308665
, by Tarjei Simonsen Lyngstad
Latest reply
1620370059
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1620370059
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til kompetanse
1619090399
, by Elektro
Latest reply
1619180968
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1619180968
from

Ole Petter Sørensen
1
Wifi på plattform/flyter/jack-up
1618306573
, by Undrende
Latest reply
1618381167
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1618381167
from

Ole Petter Sørensen
1
Farge spenningsskilt på skap -Forskrifter / standarder på dette?
1616141815
, by ALS
Latest reply
1616568651
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1616568651
from

Ole Petter Sørensen
3
Lader til framdriftsbatteri i mindre fritidsfartøy som har en jordfeilstrøm puls på 20mA
1614877853
, by Sander
Latest reply
1615282117
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1615282117
from

Ole Petter Sørensen
1
Krav til stedfortreder ansvarshavende, driftsleder og autorisert person
1530616505
, by Ansvarshavende
Latest reply
1615281706
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1615281706
from

Ole Petter Sørensen
3
tverrsnitt fordelingsskap
1612786155
, by Fredrik
Latest reply
1614326314
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1614326314
from

Ole Petter Sørensen
1

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng