Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
Avmagnetisering generator
1604345676
, by Elektriker Lærling
Latest reply
1606906498
from
Elektriker Lærling
Latest reply
1606906498
from

Elektriker Lærling
6
Sertifisering av høyspennings-kapslinger/koblingsbokser
1605527258
, by Elektroingeniør
Latest reply
1606385215
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1606385215
from

Ole Petter Sørensen
1
FSE offshore og onshore
1604045848
, by Mareno Hagseth
Latest reply
1604948294
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1604948294
from

Ole Petter Sørensen
3
Bevegelig kabel for skip
1602108426
, by Håvard
Latest reply
1603259685
from
Kåre Kålrabi
Latest reply
1603259685
from

Kåre Kålrabi
2
Jordfeilbryter ,underfordelingstale. innredning vs maskin/dekk
1600705962
, by nysgjerrig lærling
Latest reply
1601464222
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1601464222
from

Ole Petter Sørensen
2
Festing a kabler iht NEK 410
1600523006
, by Lars Kristian
Latest reply
1601463465
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1601463465
from

Ole Petter Sørensen
5
Kameraovervåkningsanlegg
1600704090
, by Kamera
Latest reply
1601038341
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1601038341
from

Ole Petter Sørensen
1
Thrugh gland på EX-d
1597505538
, by Geir
Latest reply
1600940512
from
Geir
Latest reply
1600940512
from

Geir
4
Størrelse jordfeilstrøm IT system skip
1600209190
, by Rh
Latest reply
1600331398
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1600331398
from

Ole Petter Sørensen
1
PI test av 6KV motor
1599196842
, by AM
Latest reply
1600202974
from
AM
Latest reply
1600202974
from

AM
3

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng