Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart

Petroleumstilsynet og IEC 61892

   
ATEX merking av midlertidig utstyr
1598469759
, by Tom Inge
Latest reply
1600171507
from
Tom Inge
Latest reply
1600171507
from

Tom Inge
7
NEK 400 og 410
1598447046
, by Lars Kristian
Latest reply
1599128785
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1599128785
from

Ole Petter Sørensen
1
H01 Høyspentkurs vs. FSE Lavspentkurs
1597327880
, by Vidar
Latest reply
1598260126
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1598260126
from

Ole Petter Sørensen
1
Luftavstander og krypestrømavstander. DC Installasjon
1594068581
, by Elektriker
Latest reply
1594713936
from
JRH
Latest reply
1594713936
from

JRH
1
Z-015 Gyldighetsområde
1593421969
, by Knut Olaussen
Latest reply
1594707331
from
Rune Øverland
Latest reply
1594707331
from

Rune Øverland
1
Høyspent motorkabler på lavspenningsanlegg
1592160797
, by Skipselektriker
Latest reply
1592353516
from
Skipselektriker
Latest reply
1592353516
from

Skipselektriker
2
Elektrofagbrev og kompetanse
1591612354
, by eham
Latest reply
1592296798
from
Hans Olav Arnesen
Latest reply
1592296798
from

Hans Olav Arnesen
1
Provosorisk
1588672143
, by Trond
Latest reply
1588676429
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1588676429
from

Ole Petter Sørensen
1
Skadet ytterkappe på kabler - offshoreinstallasjon
1580921406
, by Tore
Latest reply
1588657931
from
Ole Petter Sørensen
Latest reply
1588657931
from

Ole Petter Sørensen
3
Vedlikehold av betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr
1587967682
, by Alf
Latest reply
1588140876
from
Alf
Latest reply
1588140876
from

Alf
2

Forum leader

Karl Magne Pettersen
eng