Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

AUS NIS skip, trening

AUS NIS skip, trening

JOACHIM LØVER
JOACHIM LØVER

På deres kurs FSE skip - Forsto jeg det slik at det må spesifikk kursing til for AUS.

Om så, hvordan kan man referere til en slik forskrift og tilbys det isåfall slike kurs?

Mvh Joachim Løver

Re: AUS NIS skip, trening

Dette er beskrevet i FSE § 16.Arbeid under spenning (AUS)

Personell som skal arbeide under spenning skal ha tilstrekkelig opplæring i dette og arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer.

Før arbeid under spenning påbegynnes skal eventuell brann- og eksplosjonsfare elimineres.

Til § 16 Arbeid under spenning

Ved arbeid under spenning skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.

Ved arbeid på objekter som ligger innenfor risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningssatte anleggsdeler – arbeid under spenning – skal personell et ha nødvendig tilleggsopplæring. Opplæringen skal være dokumentert.

At arbeid skal utføres etter relevante arbeidsprosedyrer innebærer at det må utarbeides prosedyre for det enkelte arbeidsoppdrag med utgangspunkt i den arbeidsmetoden som er valgt.

Her kan du lese om vårt kurs: https://www.trainor.no/app/product/classroom/EZMrsT/aus-lavspenning

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage and high-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Electric arc hazards - an introduction (E-Learning)

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Read more

High voltage installations – Additional skills for electro personnel (059 Norwegian Oil and Gas) (Classroom)

Additional competence in accordance with 059 Norwegian Oil and Gas.

Read more

NEK 410 and FME (Classroom)

Get to know the FME and be able to use the standard NEK 410 in your daily work with regard to the design, installation and maintenance of electrical ship installations.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more
eng