Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019 kapittel 9.4.1Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019 kapittel 9.4.1

Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019 kapittel 9.4.1

Ericen
Ericen

Hei,

Det har jo nå kommet ny 2019 utgave av hele installasjonsnormen IEC 61892 som gjelder for flytende innretninger (plattform/FPSO). Nå har jeg lest gjennom denne og ser at de mange steder i IEC 61892-7:2019 henviser tilbake til IEC 60079-14:2013 som jo er Ex installasjonsnormen for landbasert installasjon. Noe jeg la merke til nå som jeg ikke har sett tidligere er at det i kapittel 9.4.1 i IEC 61892-7:2019 står følgende: "All cables installed in zone 0 and zone 1 hazardous areas shall be sheathed with a non-metallic impervious sheath in combination with braid armour or other type of metallic armour." Shall be er jo ett absolutt krav man ikke kan fravike. Jeg kan ikke huske å ha sett tidligere at ALLE kabler for sone 0 og sone 1 installasjoner på landbasert installasjon skal ha armering? Det jeg trenger en bekreftelse på er følgende: Skal alle kabler i sone 0 og sone 1 til Ex utstyr på flytende innretninger (plattform/FPSO) være armert? Og videre, skal det også være tilfelle på landbaserte innretninger for Ex installasjoner i sone 0 og sone 1?

Mvh,

Eric

Re: Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019...

Ericen
Ericen
Sitat
Ericen skrev:

Hei,

Det har jo nå kommet ny 2019 utgave av hele installasjonsnormen IEC 61892 som gjelder for flytende innretninger (plattform/FPSO). Nå har jeg lest gjennom denne og ser at de mange steder i IEC 61892-7:2019 henviser tilbake til IEC 60079-14:2013 som jo er Ex installasjonsnormen for landbasert installasjon. Noe jeg la merke til nå som jeg ikke har sett tidligere er at det i kapittel 9.4.1 i IEC 61892-7:2019 står følgende: "All cables installed in zone 0 and zone 1 hazardous areas shall be sheathed with a non-metallic impervious sheath in combination with braid armour or other type of metallic armour." Shall be er jo ett absolutt krav man ikke kan fravike. Jeg kan ikke huske å ha sett tidligere at ALLE kabler for sone 0 og sone 1 installasjoner på landbasert installasjon skal ha armering? Det jeg trenger en bekreftelse på er følgende: Skal alle kabler i sone 0 og sone 1 til Ex utstyr på flytende innretninger (plattform/FPSO) være armert? Og videre, skal det også være tilfelle på landbaserte innretninger for Ex installasjoner i sone 0 og sone 1?

Mvh,

Eric

Hei,

Som en liten oppfølging på denne så sjekket jeg også mot forrige utgave, IEC 61892-7:2014, og den sier i kapittel 9.4.1:
"All cables installed in hazardous areas shall be sheathed with a non-metallic impervious sheath in combination with braiding or other metallic covering for earth fault detection and mechanical protection."
Det vil si at den oppdaterte ordlyden inkluderer order armour som ikke stod der før i tillegg til at de har spesifikt nevnt sone 0 og sone 1.

Mvh,

Eric

Re: Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019...

Re: Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Eric,

Tusen takk for spørsmålet!

1. "with braid armour"/2019 vs "with braiding"/2014

Jeg mener at det ikke er noen forskjell mellom de to uttrykkene "braid armour" fra 2019 og "braiding" brukt 2014.

"braid" eller "braiding" referer til en flettet konstruksjon. I begge tilfeller er formålet med flettingen å bringe mekanisk styrke/barriere inn i kabelen. Med "armour" menes metallisk vern, med formål å hindre skade grunnet ytre trusler, for eksempel strekkrefter eller trykkrefter (barriere mot fallende gjenstander).

Illustrasjonen nedenfor viser to prinsipper for mekanisk beskyttelse; Den øverste har flettet armering ('braid armour"), mens den nederste bruker "Single Wire Armour", typisk forkortet SWA. 

Kabel mekanisk styrke

 

2. Presisering av formålet med fletting

En grunn til endring av ordlyden i 2019-versjonen; fra "braiding" til "braid amour" er at en flettet kappe kan ha alternativt formål; nemlig å beskytte mot lavfrekvente elektromagnetiske forstyrrelser, slik at man oppnår EMC (elektromagnetisk forenlighet).

En fletting ("braiding"/2014) kunne derfor tolkes ulikt. Derfor mener jeg at 2019 kom med en presisering; "braid armour" når de referer til kabelens mekaniske styrke/beskyttelse.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng