H07 fast installasjonH07 fast installasjon

H07 fast installasjon

Elektrond
Elektrond

Hei,

Har en H07RN-F kabel hvor datablad sier at den kan brukes for "Fixed installation". Har sitt den flere steder har vært bruk i veggmonterte kabelkanaler i accomodation på skip og rigger klasset etter DNVGL Offshore standarder.

DNVGL-OS-D201 Chpt 2, sect 10

3.1.5 Flexible cables

The use of flexible cables shall be limited to applications where flexibility is necessary, and the lengths ofsuch flexible cables shall be kept as short as practicable. Special requirements may be made to the type,installation and protection of flexible cables, depending upon the application.

Generelt andre steder i DNVGL-OS-D201, så er det også beskrevet som et behov - "for cables intended for dynamic applications (flexible cables)."

Altså klarer jeg ikke i det hele tatt å se at det skal være lov med H07RN-F installert i accomodation..

IEC60092-352 pkt 3.9 sier:
"Stranded copper class 2 conductors or class 5 conductors are recommended for general use in fixed installation systems. The use of class 5 conductors does not imply ‘flexible cables’ but the use is permitted to ease the installation of cables in areas involving tight bending radii or high vibration".

Så IEC60092-352's ordlyd lener litt mer mot at det kan være lov, men intensjonen bak punktet ser for meg ut til å være rettet mot beveglige deler her også.

Har fagforumet noen gode synspunkter på dette?

Re: H07 fast installasjon

Re: H07 fast installasjon
Jan Ødegaard
Forumleder

Ser ingenting på databladet til Draka som sier at H07 er godkjent for fast installasjon. Draka oppgir at den kan benyttes utendørs, innendørs og på skip DERE DETTE ER TILLATT. Denne kabelen er heller ikke halogenfattig - noe som er krav i NEK 606. Riktignok brukes denne kabeltypen på midlertidig utstyr for hook-up til platform, men det er en annen historie. Hvis man så serv litt i IEC 61892 del 4 og 6 er det ingenting der som åpner for denne kabeltypen. NEK 606 punkt 4.1 sier videre at kabler skal samsvare med IEC 60092-350/353/354 og 376. På Draka sitt datablad refereres det til IEC 60245-4 og IEC 60332-1, altså INGEN av de standardene som regelverket beskriver. Til slutt - H07 er ikke halogenfri.

Hva DNVGL sier om dette får stå for deres regning.

Håper dette kan være til

Re: H07 fast installasjon

Re: H07 fast installasjon
Jan Ødegaard
Forumleder

En ting til. Kabel for bruk offshore skal ha temperaturklasse min. 85 grader Celsius. H07 har kun 60 grader.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng