Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent generator

Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent generator

Elektriker
Elektriker

Hei, jeg har et spørsmål. Vi har 6.6kV ABB høyspent generatorer ombord. På disse er det ikke laget til jordingspunkt/kulebolt for montering av flyttbart jordingsapparat på generatoren. 

Vi har en diskusjon ombord som går på om det i tillegg er krav til arbeidsjording på arbeidsstedet. Fremgangsmåten i dag ved arbeid på generator er å legge ut generatorbryter i tavla, kabelen blir jordet i tavle enden ved hjelp av jordingskniv i tavlen. Startluft til drivmotor blir stengt samt spenningsprøving på generator. Var dette tilstrekkelig før på eldre anlegge bygget etter FEA-M 1990?

Re: Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent g...

FSE går foran FEA-M pga sikkerheten. FEE for nye og gamle anlegg og sikkerheten må ivaretas på forskjellige måter avhengig av hvilke tekniske forskrifter det er bygget etter.

Ihht FSE § 14

§ 14.Arbeid på frakoblet anlegg – etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)

frakobling,

b)

sikring mot innkobling,

c)

kontroll av at anlegget er spenningsløst,

d)

på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og

e)

eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

Jord- og kortslutning av anlegget er et absolutt krav i høyspenningsanlegg. Jordingen skal utføres som arbeidsjording eller en kombinasjon av markeringsjording og endepunktsjording. Arbeidsjording eller markeringsjording skal være synlig fra arbeidsstedet eller være slik plassert at det på bakgrunn av en risikovurdering kan sannsynliggjøres at samme sikkerhet oppnås.

Til § 14 Arbeid på frakoblet anlegg – Etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.

Låsing av jordkniv og prøvestart er også elementer du ikke har nevnt.

Grunnen til denne risikovurderingen er kommet er at det ofte er vanskelig/praktisk å gjennomføre dette ute på motor/generator. Mange bruker berøringssikre tilkoblinger.

Re: Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent g...

Elektriker
Elektriker

Hei og takk for svar. 

Glemte å nevne at vi selvsagt låser av jordkniv og tar en prøvestart. 

Men problemstillingen er jo at det ikke er laget til jordingspunkt i koblingshuset til generatorene for tilkobling av markeringsjording eller arbeidsjording. 

Det står jo at det skal være en kombinasjon av markeringsjording og endepunkts jording. Endepunkts jording er greit i tavla. Men det er litt verre med markeringsjording på arbeidsstedet.

Men det går jo alltids å få feste det flyttbare jordingsapparatet som markeringsjording i tillegg på skinnene/klemmebrett til generatoren selv om det ikke er tillaget en enkel tilobling for dette formålet.

Re: Jordingspunkt for arbeidsjording høyspent g...

Karl Magne Pettersen
Karl Magne Pettersen

Dette er som du sier en kjent problemstilling da det ikke er mange slike generatorer eller motorer som har tilrettelagt for tilkobling av markeringsjording. 
Men som du sier er det måter å løse dette på med feste av jording på andre måter. 

Alt skal være risikovurdert og forsvarlig utført dersom man gjør dette. 

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage and high-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Electric arc hazards - an introduction (E-Learning)

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Read more

High voltage installations – Additional skills for electro personnel (059 Norwegian Oil and Gas) (Classroom)

Additional competence in accordance with 059 Norwegian Oil and Gas.

Read more

NEK 410 and FME (Classroom)

Get to know the FME and be able to use the standard NEK 410 in your daily work with regard to the design, installation and maintenance of electrical ship installations.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more
eng