Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Kortslutningsberegning selvregulerende varmekabel

Kortslutningsberegning selvregulerende varmekabel

Jon
Jon

Selvregulerende varmekabel som f.eks Raychem XTV er oppbygd av to parallelle ledere i hele kablens lengde, mellom lederene er et materiale som endrer fysisk egenskap og ledeevne etter temperatur. 

Vi diskuterer kortslutningsberegninger av varmekabelkurser i prosessanlegg. Skal varmekabelen tas med i f.eks Febdok-beregninger? Den har oppbygning som ligner på vanlig kabel helt ut til enden. Dermed vil en kortslutning i varmekabelens ende sikre utløsing av vern.

Eller skal det bare beregnes for kursen frem til og med siste koblingsboks før varmekabel? Kan potensielt da få kortslutning på varmekabelen som blir stående fordi vernet ikke løser ut.

(Ja, vet at "de fleste" feil på varmekabel er kortslutning mot jord/skjerm, og at JFB skal løse ut. Men JFB kan henge, og "de fleste" betyr ikke 100%)

Re: Kortslutningsberegning selvregulerende varm...

Ja, hele kabelen må beregnes, det er vel ikke noe standard måte for hvordan dette skal gjøres i FEBDOC.

Tverrsnittet på lederne er på 1,2 kvadrat.

Det er riktig at all varmekabel skal ha jordfeilbryter og det har vist seg at disse kan feile så det er ikke noe garanti at JB løser ut.

Re: Kortslutningsberegning selvregulerende varm...

Potatis
Potatis

Varmekabelprodusentene mener noe annet. Varmekabelen er å anse som et apparat, ikke kabel - og skal følgelig ikke kortslutningsberegnes.

Re: Kortslutningsberegning selvregulerende varm...

Ja det er riktig at en varmekabel er et utstyr og produsentens anbefalinger skal følges.

Om du får dette skriftlig fra produsenten må du forholde deg til dette.

I 2003 kom en Sintef rapport TR A5784 Ekstrem varmgang i selvregulerende varmekabler av Walter Hansen og Horst H. Förster der det viser seg at jordfeilbryteren ikke virket og det ble brann i kabelen pga at vernet ikke koblet ut.

Etter at denne rapporten kom ut er det flere som tar med seg varmekablen i beregningen.

Trainor har et eget kurs i Varmekabel i Ex-områder der dette blir tatt opp.

https://www.trainor.no/app/produc...sroom/s0SZ3z/varmekabel-i-ex-omrader

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage and high-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Electric arc hazards - an introduction (E-Learning)

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Read more

High voltage installations – Additional skills for electro personnel (059 Norwegian Oil and Gas) (Classroom)

Additional competence in accordance with 059 Norwegian Oil and Gas.

Read more

NEK 410 and FME (Classroom)

Get to know the FME and be able to use the standard NEK 410 in your daily work with regard to the design, installation and maintenance of electrical ship installations.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more
eng