Krav for å utføre Z015Krav for å utføre Z015

Krav for å utføre Z015

Thomas
Thomas

Hva er kriteriene for å kunne utføre Z-015(U99)? Vi har en midlertidig utstyr som sendes ut til Nordsjøen og dermed så må Z-015 utføres.

Har Automatiker fagbrev og Ex vedlikehold kurs. Må en ha kurs ekstra kurs for Z015 eller er dette nok?

Re: Krav for å utføre Z015

Roald
Roald

I Z-015 vedlegg E2 står følgende:

E2 Kvalifikasjonskrav til å signere samsvarserklæring

Det vises til Ptils HMS-regelverk

Rammeforskriften

§ 7 om ansvar etter denne forskriften, som omfatter operatør og alle som deltar i petroleumsvirksomheten,

§ 17 om plikt til å etablere, følge opp og utvikle styringssystem,

§ 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltagere,

§ 19 om verifikasjoner

 

Styringsforskriften

§ 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger

§ 25 om krav til samtykke til enkelte aktiviteter

Du må lage sjekkliste, samsvarserklæring, perm med dokumentasjon (ref pkt 4.8 i Z-015).  I tillegg til de formelle tingene som beskrives i Rammeforskriften og Styringsforskriften, må du kjenne godt til endel detaljer rundt:

Ex og ATEX krav (både elektriske og ikke-elektriske tennkilder)

Kan deler av dette utstyret oppta statisk energi (slanger, viftereimer etc) Ulike operatører har også egne slangestandarder. 

Hvorvidt du må ha Z-015 kurs kan diskuteres, men du må absolutt kjenne veldig godt til de ulike kravene som stilles til utstyret ref pkt 4.5.1 i Z-015.

Samlet sett så ser du at dette kan være vanskelig å gjøre.

Re: Krav for å utføre Z015

Re: Krav for å utføre Z015
Jan Ødegaard
Forumleder

Har hatt lang ferie, og derfor sen tilbakemelding. 

Jeg forstår deg slik at dere lager/sammenstiller utstyr. Z-015 vedlegg E setter krav til slike bedrifter.

For det første skal personell som utfører elektrisk installasjon oppfylle kravene i FEK. Dersom dette er Ex-utstyr kreves det også ex-kompetanse.

For det andre skal FSE etterleves og repeteres.

For det tredje skal din bedrift enten ha autorisert installatør eller avtale med en ekstern installatør.

Kurs er på ingen måte tilstrekkelig.

Re: Krav for å utføre Z015

Jan Egil Glæstad
Jan Egil Glæstad

For det tredje skal din bedrift enten ha autorisert installatør eller avtale med en ekstern installatør.

Hvorfor trenger man installatør bak seg? Når man leverer utstyr/maskin på land trenger man ikke det.

Re: Krav for å utføre Z015

jan egil glæstad
jan egil glæstad

z015. vedlegg E. c:

c) Leverandør eller bruker av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenning
avhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering og
vedlikehold av utstyrets elektriske utrustning.
For containere eller utstyr som ikke inneholder høyspenningsutstyr, kan dette arbeidet utføres av registrert
bedriftselektriker.

Da vil jeg tro man er dekket av at man har installatør hos bruker/plattform?

Re: Krav for å utføre Z015

Karl Magne Pettersen
Karl Magne Pettersen

I henhold til vedlegg E vil jeg tro at dere er dekket opp gjennom en avtale med installatør, Faglig ansvarlig, på plattform. Det er også viktig å si at det ikke må blandes mellom krav på landbaserte anlegg og de krav som stilles offshore . 
Faglig ansvarlig, installatør, være i henhold til FEK § 7.

Dette må være skriftlig dokumentert.

PS: Norsok Z-015 er nå under revisjon og vil komme i ny revidert utgave 2019.

Re: Krav for å utføre Z015

Magnus
Magnus

er det forskjellige krav til Z-015 leverandør kontroll og mottaks kontroll ? 

skal begge parter sjekke det samme. ( som en kvalitets-sjekk)

den som tar mottaks kontroll trenger vel ikke innstallatør i ryggen?

Re: Krav for å utføre Z015

Det skal følge med sjekk lister fra leverandør av utstyr, disse sjekklistene skal leverandør sende til kystbase. 

Når det gjelder kvalifikasjonskrav til midlertidig utstyr så avviker ikke dette fra ander typer utstyr med tanke på elsikkerhet. 
Kvalifikasjonskrav følges av FEK. 
Det er også beskrevet i Z015 vedlegg E.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng