Krav for å utføre Z015Krav for å utføre Z015

Krav for å utføre Z015

Thomas
Thomas

Hva er kriteriene for å kunne utføre Z-015(U99)? Vi har en midlertidig utstyr som sendes ut til Nordsjøen og dermed så må Z-015 utføres.

Har Automatiker fagbrev og Ex vedlikehold kurs. Må en ha kurs ekstra kurs for Z015 eller er dette nok?

Re: Krav for å utføre Z015

Roald
Roald

I Z-015 vedlegg E2 står følgende:

E2 Kvalifikasjonskrav til å signere samsvarserklæring

Det vises til Ptils HMS-regelverk

Rammeforskriften

§ 7 om ansvar etter denne forskriften, som omfatter operatør og alle som deltar i petroleumsvirksomheten,

§ 17 om plikt til å etablere, følge opp og utvikle styringssystem,

§ 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltagere,

§ 19 om verifikasjoner

 

Styringsforskriften

§ 24 om tilrettelegging av materiale og opplysninger

§ 25 om krav til samtykke til enkelte aktiviteter

Du må lage sjekkliste, samsvarserklæring, perm med dokumentasjon (ref pkt 4.8 i Z-015).  I tillegg til de formelle tingene som beskrives i Rammeforskriften og Styringsforskriften, må du kjenne godt til endel detaljer rundt:

Ex og ATEX krav (både elektriske og ikke-elektriske tennkilder)

Kan deler av dette utstyret oppta statisk energi (slanger, viftereimer etc) Ulike operatører har også egne slangestandarder. 

Hvorvidt du må ha Z-015 kurs kan diskuteres, men du må absolutt kjenne veldig godt til de ulike kravene som stilles til utstyret ref pkt 4.5.1 i Z-015.

Samlet sett så ser du at dette kan være vanskelig å gjøre.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng