Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Sigvart
Sigvart

Er det noe krav til hvilken type jordfeilvarsling som blir brukt om bord i skip? Var om bord i en båt for å utbedre noen avvik etter en DSB kontroll.

Kommentar fra DSB: 

"Det må kontrolleres hvilket system jordfeilvarslingen om bord benytter. Er sumstrømprinsippet benyttet, så vil ikke dette fungere om bord i skip. I så tilfelle må en bytte jordfeilovervåkingen"

Er montert en jordfeilovervåking av type RH99M el.nr:1609910. Denne jordfeilvakten benytter seg av en sumstrømtrafo.

Sliter med å forstå hvorfor en ikke kan benytte seg av sumstrømtrafo om bord, da det er 230V IT nett om bord. Mener også å ha vært borti at sumstrømprinsippet er brukt i andre skip jeg har vært om bord i.

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Ole Michael Holth
Ole Michael Holth

Hei Sigvart. 

Det er ikke helt riktig at sumstrømsprinsippet ikke vill fungere ombord i skip, da det ikke lenger er bare er IT nett, men også TN-nett.

I hovedsak vill ikke sumstrømsprinsippet fungere ombord der det er bare IT nett, og er ikke å anbefale. Skulle du ha noen flere spørsmål angående dette så ville jeg tatt kontakt med Elteco, de har veldig god kunnskap om dette.

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Stian
Stian

Jeg er uenig. Sumstrømsprinsippet fungerer fint i IT anlegg. Det er levert tusenvis av tavler med dette som prinsipp. Jordfeilstrømmen som oppstår er et resultat av de kapasitive strømmer mot jord. 

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Kontakt en leverandør f.eks https://www.elteco.no/jordfeilvarslere

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

kåre kålrabi
kåre kålrabi
Sitat
Stian skrev:

Jeg er uenig. Sumstrømsprinsippet fungerer fint i IT anlegg. Det er levert tusenvis av tavler med dette som prinsipp. Jordfeilstrømmen som oppstår er et resultat av de kapasitive strømmer mot jord. 

Sumstrømsprinsippet måler faktisk lekkasjestrøm, ikke tettheten til anlegget. Lekkasjestrøm er relativ til kapasitansen i nettet, som ofte er meget lav på skip (mange små nett med lite kabel).

Samme problemet gjelder om du har et eget nett i et bygg. Du er ikke garantert å få utløst en jordfeilbryter, da jordfeilstrømmen ikke er høy nok.

Å detektere jordfeil i små nett må skje ved bruk av isometer eller lignende prinsipper. 

Selv om en teoretisk ikke har noen fare ved å ikke utløse jordfeilbryter dersom kapasitansen i nettet er så lav at jordfeilstrømmen ikke er "til fare", så er det fremdeles en jordfeil som ikke skal være der. 

Anlegget skal designes til forutsatt bruk, og på skip så er det som regel små nett hvor en MÅ bruke isometer for å ha et design til forutsatt bruk, da det ofte er kritisk utstyr med krav til 100% oppetid på de fleste nettene ombord. enten i form av fremdrift/styremaskiner eller navigasjonsutstyr, nødbelysning osv osv. 

Poenget er å detektere første jordfeil, ikke nødvendigvis personbeskyttelse i dette tilfellet. (Ikke at jeg mener at det IKKE skal sørge for personbeskyttelse, det er en "bonus" som følger med når du får detektert første jordfeil. Andre barrierer sørger i tillegg for personbeskyttelse)

Re: Krav til jordfeilvarsling ombord i skip.

Bender Electrical safety for ships mobile and fixed offshore platforms

http://www.bender.ro/solutii/isometer_ships_offshore.pdf

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage and high-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Electric arc hazards - an introduction (E-Learning)

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Read more

High voltage installations – Additional skills for electro personnel (059 Norwegian Oil and Gas) (Classroom)

Additional competence in accordance with 059 Norwegian Oil and Gas.

Read more

NEK 410 and FME (Classroom)

Get to know the FME and be able to use the standard NEK 410 in your daily work with regard to the design, installation and maintenance of electrical ship installations.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more
eng