LOTO dokumentasjonLOTO dokumentasjon

LOTO dokumentasjon

Knut Andreas
Knut Andreas

Hei. Lurer på hva som er påkrevet mtp dokumentasjon i forbindelse med LO/TO før arbeid på elektriske anlegg.

Hengelås ? 

Er det krav om dukumentering, og hva er i såfall minimum? Isolasjonssertifikat? Underskrifter av hvem ? Gjeninnkobling ?

Re: LOTO dokumentasjon

Arbeidstilsynet er den eneste som har beskrevet dette.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/las-og-merk/

DSB  

FSE § 14. Arbeid på frakoblet anlegg – etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

 a)          frakobling,

b)           sikring mot innkobling,

c)           kontroll av at anlegget er spenningsløst

Til § 14 Arbeid på frakoblet anlegg – Etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid på frakoblet anlegg skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer.

Bestemmelsen innebærer at arbeidsstedet skal gjøres spenningsløst ved frakobling av den del av anlegget det skal arbeides på eller innenfor risikoavstanden av. Frakobling skal utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning, noe som innebærer at risiko må vurderes ut fra fare for potensialforskjeller på steder:

Før sikkerhetstiltak på arbeidsstedet kan etableres må leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet forvisse seg om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på koblingsstedene.

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng