NEK 410 KompetanseNEK 410 Kompetanse

NEK 410 Kompetanse

Chris
Chris

Hei

For å holde på med maritime installasjoner og være registrert i elvirksomhetsregisteret med denne kategorien, krever DLE å få tilsendt bevis på kompetanse under denne kategorien. Etter hva jeg kan se er det svært få kurs som blir satt opp dette tema. Er det kun et kursbevis som er god nok dokumentasjon? må et sertifisert organ utsende et kompetansebevis for at det skal være godkjent? eller kan selvstudie være godt nok?

Sett at en ikke har erfaring fra før av under dette tema.

For også sette lys på omfanget av arbeidet som skal gjøres, er det utstyr som skal leveres til et skip. Skal ikke jobbe på et fartøy, men utstyret som skal leveres må være i henhold til NEK 410.

Setter pris på svar/løsniger

Re: NEK 410 Kompetanse

Re: NEK 410 Kompetanse
Jan Ødegaard
Forumleder

Hei og beklager sen tilbakemelding.

Hvis jeg har forstått dette rett er dere leverandører av utstyr til skip, og dermed ikke underlagt de samme kravene til kompetanse som gjelder for arbeid på skip.

Trainor har innføringskurs på FME/NEK 410, men dette er IKKE ansett som tilstrekkelig i seg selv. Kompetansekravene er todelt, og du finner dem dels  Sjøfartsdirektorates sertifiseringsforskrift og dels i FEK.

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng