Sikring av 3-fas Exde motorSikring av 3-fas Exde motor

Sikring av 3-fas Exde motor

OL
OL

Vi har en flyttbar vifte med (notified body sertifisering for sone 1) der tilførsel på motor er sikret med 1 polt sikringer. Motor er <1kW

1. Er det tillatt for et utstyr beregnet for bruk i sone 1 og ikke benytte motorvern, men kun ha 3 stk. 1 polt sikring som vern?

2. Sikringer er overdimensjonert i forhold til merkestrøm (og strøm ved 2 faser), leverandør sier at sikringer løser ut ved låst rotor. Jeg har utfordret dem på at om en fase faller ut, vil ikke sikringer slå ut. De sier da at motor er blitt testkjørt på 2 faser, og at overflatetemperaturen på motor ikke overstiger T-klasse den er stemplet med. Dette strider mot mine tanker og kan ikke skjønne at det er tillatt. I tillegg antar jeg motorviklinger vil bli overopphetet etter en gitt tid.

Ønsker synspunkter og tilbakemelding hvor jeg finner underlag på at det evt. er tillatt/ikke tillatt å sikre med overdimensjonerte 1 pol sikringer. I tillegg på om det kan aksepteres denne måte å teste på som nevnt i pkt. 2.

Re: Sikring av 3-fas Exde motor

Re: Sikring av 3-fas Exde motor
Jan Ødegaard
Forumleder

1. Ettersom motoren er under 1 kW er dette ok.

2. Hvis motoren virkelig IKKE overstiger T-klassen ved enfasdrift er dette i beste fall
    merkelig. Hvis dette er en Ex e-motor må man også ta med ta-tiden. Lukter litt av dette.

Re: Sikring av 3-fas Exde motor

OL
OL

Takk for svar.

Det er en Exde motor.

Kan du opplyse om hvor jeg finner dokumentasjon på at det er OK å droppe motorvern når motor er <1kW, og vet du om dette også støttes av NORSOK E-001 / Z-015?

Re: Sikring av 3-fas Exde motor

Re: Sikring av 3-fas Exde motor
Jan Ødegaard
Forumleder

IEC 61892 er "grunnmuren" i regelverket vårt, og i del 2 punkt 10.4.5.1 fremkommer gor det første krav om allpolig brudd. Dernest fremkommer det i 10.4.6.1 at alle motorer over 1 kW skal ha ovelastbeskyttelse. Altså ikke krav under 1 kW.

Verken Z-015 eller E-001 er spesifikke på dette. 

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng