Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

delegering Driftsansvarlig på offshore innretninger

delegering Driftsansvarlig på offshore innretninger

FA
FA

Hei,

Et spørsmål vedrørende delegering og FSE §6, (samt Aktivitetsforskriften §91).

For drift og vedlikehold av lavspenningsanlegg på fast innretning tilhørende tredje part; Kan Fagansvarlig hos utøvende bedrift utpeke elektriker på innretningen til driftsansvarlig, eller kan han kun utpeke elektriker til "ansvarlig for arbeidet"?

Re: delegering Driftsansvarlig på offshore innr...

Hei

Jeg trenger flere opplysninger for at jeg skal kunne besvare spørsmålet ditt. Kontakt meg på telefon eller mail.

Info finner du under medarbeidere. 

Re: delegering Driftsansvarlig på offshore innr...

På faste innretninger er det en bemyndiget person som har driftsansvar/driftsleder.

Den som skal være faglig ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg tilhørende en tredjepart, skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). 

Det er faglig ansvarlig/elektroansvarlig i vedkommende firma som er ansvarlig for å utpeke ansvarlig for arbeid AFA.

Selskapet har egne instrukser/prosedyrer hvordan dette gjøres ute på anlegget f.eks at den som underskriver arbeidsordren er AFA. 

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage and high-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Electric arc hazards - an introduction (E-Learning)

Do you know how to prevent arcs, or how to limit the damage if the accident strikes?

Read more

High voltage installations – Additional skills for electro personnel (059 Norwegian Oil and Gas) (Classroom)

Additional competence in accordance with 059 Norwegian Oil and Gas.

Read more

NEK 410 and FME (Classroom)

Get to know the FME and be able to use the standard NEK 410 in your daily work with regard to the design, installation and maintenance of electrical ship installations.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more
eng