Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Krav til varme arbeider kurs

This is an old forum topic. Please note that its content may be outdated.

Krav til varme arbeider kurs

p
p

Hei. Jobber fortiden hos en bedrift som gjør alt fra sveise-, skjærebrenner-, vinkelsliper-, o.l-jobber. 

Har aldri vært noe snakk om varmearbeider kurs, men har hørt av noen andre jeg kjenner at dette er påkrevd?

Stemmer dette? Er det krav hvis man bare jobber inne på et verksted?

Og hvem blir eventuelt straffet hvis det oppstår en hendelse?

Tusen takk for all hjelp jeg kan få :) 

Re: Krav til varme arbeider kurs

Varme arbeider skjer tryggest på faste arbeidsplasser som er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid, for eksempel et sveiseverksted. Om mulig bør derfor det varme arbeidet foregå der. Når arbeidet foregår på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat.

https://brannvernforeningen.no/se...dningen2/om-sertifiseringsordningen/

Alle som utfører varmt arbeid på arbeidsplass som ikke er fast og tilrettelagt for det, må ha sertifikat i brannforebyggende arbeid. Kravet gjelder dersom arbeidsplassen ikke er varig tilrettelagt for varmt arbeid, og adskilt som egen branncelle. Et sveiseverksted vil f.eks. være en fast tilrettelagt plass for varmt arbeid, mens et vanlig bilverksted ikke er det. Utfører man varme arbeider med fare for brann, er da kravet at den som utfører dette arbeidet skal ha sertifikat. 

https://brannvernforeningen.no/se...ertifikat-for-ulike-yrkeskategorier/

http://norskbrannvern.no/wp-conte...etsforskrift-Varme-arbeider-2015.pdf

Eier og den som utfører har ansvar.

Access to electrical installations (E-Learning)

Increase safety for workers with access to high-voltage areas, thus minimizing risk to yourself and others in the proximity of high-voltages.

Read more

Activities near power lines and underground cables (E-Learning)

How to work safely near electrical installations. Learn to make the right decisions and evaluate risk correctly. Course for construction workers, farmers, forestry workers, etc.

Read more

Hazardous work equipment / HSE at the Work Site (E-Learning)

The course gives you basic knowledge about HSE and regulations about training and use of power tools and work equipment.

Read more

First aid in connection with electrical accidents (E-Learning)

This is a theoretical course that teaches participants about administering first aid in connection with accidents involving electrical current.

Read more

Filling in work instructions for hot work (E-Learning)

Before doing Hot work everyone have to fill out a work instruction to identify potential hazards and plan the work. Take this free course and learn how to do it.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more
eng