Smittebegrensende gjennomføring av praktisk førstehjelpskurs

Vi gjennomfører våre førstehjelpskurs etter retningslinjer fra NRR (Norsk Resucitasjonsråd).

Dette innebærer at:

  • Opplæring og trening med munn-til-munn-metoden stoppes inntil videre
  • Trening på brystkompresjoner og bruk av hjertestarter gjennomføres som normalt
  • Folkehelseinstituttets anbefalinger om avstand mellom mennesker, antall på grupper, hygienetiltak osv hensyntas

Nyttig informasjon:

Her kan du lese NRRs anbefalinger om koronavirus og førstehjelp 

Her kan du lese mer om hvordan Trainor forholder seg til koronavirus.

 

Publisert 11/03-2020 15:04