A12 - Work at Height / Fall protection

The course is designed for personnel who work at height to avoid personal injury and accidents in the workplace by gaining increased knowledge about fall protection equipment and learning about the various safety measures that must be implemented during this type of work.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : A12 - Work at Height / Fall protection
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 hours
Language:Norwegian
Provider : Trainor

Goal

Kurset er laget for at personell som jobber i høyden skal unngå personskade og ulykke på arbeidsplassen ved å få økt kunnskap om fallsikringsutstyr og lære om de forskjellige sikkerhetstiltakene som en skal gjennomføre ved denne typen av arbeide.

Target group

Alle arbeidstagere som utfører arbeid i høyden eller hvor lovverket krever bruk av fallsikringsutstyr.

Subjects covered in the course

  • Lover og forskrifter
  • Gjennomgang og prøving av fallsikringsseler
  • Feste og forankring
  • Dempere og fallblokker
  • Førstehjelp ved hengetraume

Regulations

I «forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 §8-1 Gjennomgående krav til opplæring, sier forskriften at: Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstageren har den nødvendige opplæringen. Fallsikringskurset dekker dette kravet gjennom obligatorisk opplæring i teoretisk og praktisk innføring i fallsikring.