Lede – DI Adgang

Driftsleders instrukser for Adgang til høy- og lavspenningsanlegg er utviklet for Lede og Midtnett-Telemark.

Technical information

Course name : Lede – DI Adgang
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 30 minutes
Language: Norwegian
Provider: Trainor
Trainor app

This course can be downloaded og run offline in the Trainor app

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når en oppholder seg i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved befaring og arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg.

Target group

Personer som har nøkkel og selvstendig adgang til Ledes og Midtnett-Telemarks områder med elektriske farer for å utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Subjects covered in the course

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Sluttprøve

Competence

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE - Adgang til elektriske anlegg.

Related courses