Skanska - Aktiviteter nær kraftledninger - E10 Hålogalandsvegen

Jobber du i nærheten av kraftledninger eller andre elektriske anlegg? Eller planlegger du slikt arbeid? Da trenger du kunnskap om elektriske farer og hvordan sikre at arbeidet foregår trygt. Kurs utviklet for Skanska.

Technical information

Course name : Skanska - Aktiviteter nær kraftledninger - E10 Hålogalandsvegen
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 1 hours
Language: Norwegian
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Målgruppen skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Target group

Yrkesgrupper som jobber, eller kommer til å jobbe i nærheten av kraftledninger og andre elektriske anlegg, samt planleggere av de ulike arbeidsoperasjonene.

Subjects covered in the course

Elektriske anlegg

 • Hvor er farene?
 • Kraftledninger
 • Høyspenningsanlegg

Elektriske farer

 • Kreftene i sving i høyspenningsnettet
 • Når maskiner og materiell berører kraftledninger

Sikkerhet på arbeidsstedet

 • Netteiers driftssentral
 • Arbeid nærmere enn 30 meter fra elektriske anlegg
 • Sikkerhetsavstand
 • Leder for sikkerhet – ansvar og myndighet
 • Overvåking av arbeid
 • Gjeninnkobling av kraftledninger

Når ulykken er ute

 • Varsling av hendelse eller ulykke
 • Linjer som har falt ned

Informasjon fra Skanska - E10 / rv.85 Hålogalandsveien

 • Fare forbundet med massetransport med tipp-biler og seminar
 • Oversikt - Aktsomhetsområder i forbindelse med kryssende høyspentlinjer nær ved / over kjørevei.
 • Varsling ved uhell

Related courses