Lede – DI Montører og planleggere

Driftsleders instrukser for montører og planleggere er utviklet for Lede og Midtnett-Telemark.

Technical information

Course name : Lede – DI Montører og planleggere
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 1 hours
Language: Norwegian
Provider: Trainor
Trainor app

This course can be downloaded og run offline in the Trainor app

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

I Driftsleders instrukser for høy- eller lavspenningsanlegg er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det jobbes i høy- eller lavspenningsanleggene. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved arbeid på eller nær ved høy- eller lavspenningsanlegg. I tillegg skal de vite at HMS alltid står øverst på agendaen.

Target group

Alle som skal utføre arbeid som energimontasje, fiber-/telearbeid, veilys eller planlegge og drifte arbeid i Lede og Midtnett-Telemarks sine høy- eller lavspenningsanlegg. Driftsleders instrukser er gyldig for alle høy- eller lavspenningsanlegg som Lede og Midtnett-Telemark har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Subjects covered in the course

 • Generell informasjon fra Lede
 • Informasjon fra Konsernleder i Lede
 • Informasjon fra Driftsleder
 • Sikker låsing av høyspenningsanlegg
 • Informasjon om "Driftsleders instrukser for høyspenningsanlegg"
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Krav til leverandører
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Instruks for innehavere av sikkerhetskort
 • Nøkler til høyspenningsanlegg
 • Leder for sikkerhet – LFS
 • Leder for kobling – LFK
 • Koblingsmedhjelper
 • Ansvarlig for arbeid, AFA
 • Arbeid under spenning, AUS
 • Arbeid på kabelanlegg
 • Arbeid nær ved linjer og kabler
 • Sluttprøve

Competence

I tillegg til dette kurset må du gjennomføre opplæring i FSE.

Related courses