Kalibrering av Flow TransmitterKalibrering av Flow Transmitter

This thread is archived.

Kalibrering av Flow Transmitter

Kathrine
Kathrine
Jeg har et spørsmål angående hvordan man skal kunne kalibrere en flow transmitter.
Dersom man har en transmitter tilkoblet en måleblende som måler mengde som strømmer ut fra en pumpe.
Ved kalibrering av transmitter i nivåtank kan man rekne ut trykket i tanken ved hjelp av formel når man blant annet vet høyden på tanken.
Men hva gjør man for å kalibrere en flow transmitter.
- Dersom man skal trykke den opp, er de da kun på den ene siden (H siden) og den andre siden legges til atmosfære (L siden)? Men hvordan vet man hvor mye trykk den skal stilles inn til/trykkes opp til ?
- Eller kjører man pumpen på max og på min og justerer transmitteren etter dette?

Re: Kalibrering av Flow Transmitter

huba
huba
Jeg vil anta at det er lettest å kalibrere transmitteren etter når det er hhv null flow og max flow fra pumpa. Men det forutsetter selvfølgelig at du vet hvor mye pumpa kan levere.
Hvis du skal beregne hvor mye trykk du skal trykke opp med, så er det en omstendelig prosess. Men kanskje denne linken kan hjelpe: http://www.efunda.com/formulae/fluids/calc_orifice_flowmeter.cfm
Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng