Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kjetil

Kjetil

316 og super duplex
316 og super duplex

Hei!

Når/hvor kan man blande 316SS og super duplex?

Gjelder tubings og fittings.

Re: Kjetil

Re: Kjetil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for materialkvalitet.

En sikkerhetsbetraktning om tubings og fittings er hvorvidt man kan bruke ulike materialkvaliteter. Utgangspunktet er at de skal ha samme materialkvalitet, om ikke noe annet er godkjent av teknisk ansvarlig i selskapet. Materialvalg skal være godkjent av teknisk ansvarlig.

Ulike materialkvaliteter kan, for eksempel, deles inn i to hovedgrupper:

  • i forhold til galvanisk korrosjon (med referanse til spenningsrekken), og
  • i forhold til hardhet.

Super Duplex er hardere enn 316SS (rustfritt). For eksempel; bruker du tubing av Super Duplex, vil det være galt å bruke en mykere (316SS) fittings. I dette tilfellet vil de mykere fittingsringene ikke feste seg tilstrekkelig godt nok til det hardere Super Duplex-røret. Det er potensiell fare for lekkasje. Materialkvaliteter skal håndtere aktuell prosess, medium, temperatur, trykk og omgivelser.

En eventuell sammenblanding av materialer må godkjennes på forhånd av teknisk ansvarlig.

Re: Kjetil

Kjetil
Kjetil

Hei!

Hva med super duplex fitting på 316ss tubing?

Hva med super dublex fitting i en 316ss block and bleed?

Re: Kjetil

Re: Kjetil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Som jeg nevnte tidligere; Materialvalg skal være godkjent av teknisk ansvarlig i selskapet. En eventuell sammenblanding av materialer må godkjennes på forhånd av teknisk ansvarlig.

Generelt sier vi: Dersom du kan unngå å mikse materialer, gjør det. Tenk på sikkerhet, pålitelighet og kostnadseffektivitet.

Noen fabrikanter av fittings, for eksempel Swagelok, fraråder på generelt grunnlag å blande materialer i tubing og deres Swagelok fittings. Men, de sier også at det fins unntak fra deres grunrnegel. De skriver at deres Swagelok 316SS fittings i enkelte tilfeller bør brukes for å gi høyere beskyttelse mot korrosjon. De kan ha et patentert design på sin fittings:  patented hinging-colleting back ferrule design that translates axial motion into radial swaging action on the tube, yet needs only a low assembly torque.

Når man mikser ulike materialkvaliteter er det viktig at hardheten i tubingen er mykere enn materialet i fittingsen. Og, ulike legeringer har ulike trykklasser. Og, det er det materialet med lavest trykklasse som setter premissene.

Gasser (luft, hydrogen, helium nitrogen og så videre) har svært små molekyler som kan lekke gjennom selv mikroskopiske små åpninger. 

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Fiscal metering - Combined errors in metering (Classroom)

The course increases the understanding of the uncertainty calculations that are made and how to arrive at total combined uncertainty for measuring stations.

Read more

Basic flow metering (Classroom)

Basic course on measuring stations oil / gas / torch.

Read more

Regulations and standards for offshore petroleum industry - electrical safety (Classroom)

Courses for electricians, automators, engineers and other personnel who work with or design electrical installations offshore.

Read more

Basic process control systems (Classroom)

Practical and theoretical course in basic control technology.

Read more
eng