Manglende motordataManglende motordata

Manglende motordata

Sondre
Sondre

Hei!

Har en motor jeg har koblet mot en frekvensomformer der jeg ikke har noe motordata.

Kan regne/gjette meg frem til RPM med ut Hertz og faktisk målt RPM.

Men er det noe god måte og regne finne ut I nominell til motoren? 

Re: Manglende motordata

Re: Manglende motordata
Rune Øverland
Forumleder

Hei Sondre,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. 

 

1. Finne ut nominell motorstrøm uten motordata

Tja ....

Det første jeg tenker på at motorens fysiske størrelse kan si noe om strømtrekket. Elektriske motorer produseres gjerne i standardiserte størrelser. Den internasjonale elektrotekniske komité (IEC) har laget standard som definerer "Frame size". Typiske "Frame Size" er mellom 63 og 450, som tilsvarer 0,12 til 1000 kW.

 

2. "Frame Size"

Med "Frame Size" menes avstanden fra motorens rotoraksling (målt fra senter) og ned til underkant av motorens fundament. "Frame Size" oppgis i antall millimeter. På figuren nedenfor er "Frame size" symbolisert med bokstanden "H".

Frame size - tegning

Standarden IEC 60072-1 tar for seg dimensjoner for roterende elektriske maskiner. I Europa har organisasjonen CENELEC utgitt standarden EN 50347. Her er et utdrag som forteller noe om akslings-høyde ("Frame Size") og motorens ytelse (kW).

Frame size

Dersom vi måler at H = 112 millimeter, kan vi anta at motoren yter 4 kW på rotorakslingen. Jeg tenker meg at motoren er en 3-fase motor som driftes på et 400 voltsystem. Jeg antar videre at "Power factor" er 0,82, samt at virkningsgraden mellom elektrisk tilført effekt og tilgjengelig mekanisk effekt er 0,80. Da har jeg følgende regnestykke:

Motorstrøm

Det kan sannsynliggjøres at en "Frame Size 112" trekker cirka 8,6 ampere.

Denne tabellen (se nedenfor) fant jeg på internett, og viser sammenhengen mellom "Frame Size" og nominell motorstrøm for en 4-polet elektrisk motor:

Motor Size vs Motorstrøm

 

3. RPM ("Revolutions Per Minute")

Motorens omdreiningshastighet er blant annet bestemt av antall pol-par motoren har.

Motorturtall

Many of our classroom courses can now be taken online.
Interactive and with an instructor.

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng