Egensertifisering, sone 2  - EX eEgensertifisering, sone 2 - EX e

Egensertifisering, sone 2 - EX e

G.Tollef
G.Tollef

Hei. 
Jeg ser på muligheten til å lage eget produkt til EX-e koblingsbokser.
Utstyret er av plast og skal plasseres i Ex-e glands.
Tenkte dette forumet kanskje kunne hjelpe med hvilke krav som stilles til utstyr montert i ex-e glands.
Kabler har f.eks. ingen ex merking, men er beskrevet vagt i gland produsentens datablad.
1. Hva vil det koste å ex-e godkjene gjennom 3.part (grovt regnet)?
2. Tidligere ex nR kunne "selv-godkjennes" , og kunne brukes i sone 2 - Er dette en mulighet?
3. Er det mulig å få godkjent utstyret mot produsenter av glands uten re-sertifisering av deres utstyr ?
Brainstorm gjerne rundt muligheter - er sikkert ikke de eneste som har tenkt på å få laget noe til offshore, men blitt stoppet av ATEX-frykten :) 

Re: Egensertifisering, sone 2 - EX e

Re: Egensertifisering, sone 2  - EX e
Rune Øverland
Forumleder

Hei,

 

Ditt spørsmål 2:

1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

'Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område', er ofte omtalt som FUSEX eller ATEX-utstyrsdirektiv. Forskriften setter krav til prosenter slik at deres produkter som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende helse- og sikkerhetskrav.

Produsentens forpliktelser er listet opp i § 7.

 

2. Atex kategori '3'-utstyr (sone 2)

For kategori '3'-utstyr, som tilsvarer utstyr for bruk i sone '2' for gass og sone '22' for støv, er
prosessen som vist nedenfor. Det kreves ikke, og er heller ikke mulig å utstede et EU-
typeprøvingssertifikat, men kun en intern kvalitetssikring og samsvarserklæring fra
produsent.

Fusex Sone 2-utstyr og samsvarserklæring

 

3. FUSEX - vedlegg VIII

Vedlegg VIII i FUSEX tar for seg intern produksjonskontroll. Produsenten erklærer som eneansvarlig at produktene oppfyller kravene i FUSEX.

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko.

Så, ja sone '2'-utstyr kan 'selv-godkjennes'.

Re: Egensertifisering, sone 2 - EX e

GT
GT

tusen takk for svaret.

da har du satt oss på riktig spor videre :)

Work for Trainor?

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng