Norwegian English Svenska Polish

Ex ic - krav til forsyningEx ic - krav til forsyning

Ex ic - krav til forsyning

Øystein
Øystein

Hei!

Har ein røykdetektor av typen Xtralis VESDA VLC-EX, som er sertifisert II 3 G Ex ic nA nC IIB T5 Gc.

Ex-sertifikatet har ingen grenseverdiar for straum/spenning/effekt, og heller ingen spesielle krav til installasjon.

I databladet til utstyret står følgande:

"The rating of the VESDA VLC-EX include some intrinsic safety concepts (ic) in that the reset switch

used is not gas tight but is connected to internal circuits that keep the energy at the switch contacts low

enough to avoid any sparking. Thus the ic rating does not require the use of Zener barriers of similar

energy limiting devices for the electrical connections (power and signaling) to the VESDA VLC-EX.

The PSU is usually located in a non-hazardous area and may supply power via a Zener barrier (or

other similar energy limiting device) but this is not required for safe operation of the VESDA VLCEX

in normal operation."

Altså er det ikkje nødvendig å forsyne utstyret via barriere. Men like fullt er utstyret sertifisert Ex ic. Eg meiner at for at denne sertifiseringa skal vere gyldig, må kablane til dette utstyret koblast inn på IS-rekkeklemmer i kontrollskapet slik at vi får den separasjonsdistansen mot non-IS som er spesifisert for Ex ic i IEC 60079-11, Interpretation sheet 3:2016, table 1 clause 6.2.1. Men dette er ikkje alle enige i på jobben - nokre meiner at fordi vi ikkje forsyner utstyret via ei barriere, så er det kun utstyret som er Ex ic mens kretsen som heilhet er NIS, og at det derfor ikkje er nødvendig med separasjonsavstand (og heller ikkje IS-tagging/merking av kablane og eventuelle koblingsboksar som står i loopen). 

Kva er fasiten? På forhånd takk!

Re: Ex ic - krav til forsyning

Re: Ex ic - krav til forsyning
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

Som jeg kan se fra teksten du har referert til, er det interne komponenter som begrenser energien til den aktuelle interne bryteren, og dermed trenger ikke resten av kretsen å være IS. 

Re: Ex ic - krav til forsyning

Re: Ex ic - krav til forsyning
Rune Øverland
Forumleder

Hei Øystein

1. Krav til installasjon

I følge bruksanvisningens punkt 7 og en merknad, må man tilkoble en ekstern ESD-komponent ('Electrostatic Discharge) for å "drepe" eventuelle spenningspulser på kraftforsyningslederne.

https://www.pertronic.co.nz/asset...al/3rd-party/VESDA-VLC-EX-Manual.pdf

VESDA røykdetektor

Fabrikanten av røykdetektoren anbefaler bruk av en ekstern ESD-halvlederkomponent fra LittleFuse. Denne skal termineres mellom klemme 9 og 10 slik at installasjonen samsvarer med sertifiseringsstandarden IEC 60079-15 seksjon 13 "Supplementary requirements for non-sparking low power equipment".

I overført betydning kan man nesten betrakte denne ESD-komponenten som Zener-dioden i en barriere.

LittleFuse ESD Suppressor

Under forutsetning at man bruker denne ESD-komponenten, som sørger for at spenningen ikke overstiger 33 volt, vil røykdetektorinstallasjonen være i samsvar med IEC 60079-15 seksjon 13 b) første setning.

IEC 60079-15 13b

Derfor blir det etter min forståelse ikke krav til "minimum creepage and clearance requirements" da spenningen holdes under 85V d.c.

Trainor.no

We're sorry! Trainor.no no longer supports older versions of Internet Explorer.

Please upgrade to a newer version here or change your browser, e.g. to Google Chrome.

For more information or help, please contact us.

Trainor handles personal information and uses cookies. Read more here.
eng