Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

RTD som er sertifisert Ex ia - vurdere som simple apparatus?

RTD som er sertifisert Ex ia - vurdere som simple apparatus?

Øystein
Øystein

Hei,

Vi har en leverandør som leverer en motor med temperaturelementer på viklingene, av type WTH 160-250. Disse elementene er sertifisert Ex ia og har definerte grenseverdier.

Barrieren vi benytter (denne kan ikke byttes) har høyere utgangsverdier enn temperaturelementene er sertifisert for. Ergo går ikke IS-beregningen opp.

Leverandøren av motoren har gjort en test i sine lokaler av maks overflatetemperatur på elementene ved påtrykt energi tilsvarende maks utgangsverdiene på barrieren. Testens konklusjon er at elementenes maksimale temperatur ikke overstiger grensen gitt av områdeklassifiseringen i området, og at elementet derfor kan benyttes og anses som simple apparatus. Det er ikke brukt testutstyr som er spesielt godkjent av notified body, og 3.parts "notified body" eller produsenten av elementene er ikke involvert. 

Leverandøren som har utført testen hevder at man likevel kan "tilsidesette" Ex ia-sertifiseringen og godkjenne loopene basert på deres test ettersom temperaturelementet "pr definisjon" er simple apparatus, etter deres mening.

Har dere noen innspill på dette? Kan det godkjennes, og hvordan dokumenterer vi i tilfelle dette slik at vi viser at IEC-regelverket er overholdt?

Eventuelt, dersom løsningen ikke kan godkjennes, hvilket regelverk kan vi henvise til som bakgrunn for dette?

Ex basic (E-Learning)

Learn to work safely in hazardous areas. Course for electricians, automation technicians and others personnel.

Read more

IECEx and ATEX marking of electrical equipment (E-Learning)

Certified Ex equipment has a marking plate that includes details about the equipment's explosion protection and the area in which the equipment may be used. Can you interpret these codes?

Read more

IECEx marking of electrical equipment (E-Learning)

Ex equipment carries a marking plate that includes details about what surroundings and external influences the equipment has been certified for. Can you interpret the codes?

Read more

Safe behavior in hazardous areas (E-Learning)

Learn how to work safely in Ex areas. The authorities require documented training in explosion prevention for all who enter Ex areas.

Read more

Ex basic refresher (Classroom)

When you are working with electrical installations in hazardous areas you must regulary refresh your knowledge. In this course you get the updates you need.

Read more

Ex maintenance (Classroom)

Extension course for electricians and automators who will maintain Ex installations. The course requires basic Ex-knowledge.

Read more
eng