Log in

to access your courses, safety cards and other features.

Log in

to access your courses, safety cards and other features.

antall kurser i tek kanal og reduksjonsfaktor

antall kurser i tek kanal og reduksjonsfaktor

elektro1
elektro1

hei, sitter å regner en oppgave hvor jeg skal dimensjonere 6 kurser i en tek123 kanal i et næringsbygg

åpner da seff opp NEK tabell 52A-2 finner pkt 8/9(inst metode B2) som er flerlederkabler i ledningskanal på trevegg og leser fotnote b) som sier:

"verdier gitt for referanseinstallasjonsmetodene B1 og B2 i tillegg 52B er for en enkelt kurs. Hvor det er mer enn en kurs i ledningskanalen er gruppereduksjonsfaktoren gitt i tabell 52B-17 anvendelig, uavhengig om en intern barriere eller et skille er tilstede eller ikke"

som jeg leser teksten over så må jeg bruke reduksjonsfaktoren for 6 kurser uansett.

blar videre til tabell 52B-17 og leser:

"MERKNAD 2 - når lysåpningen mellom kablene er > 2x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig"

så hvis jeg f.eks legger 2 kabler i bunn, 2 i midten og 2 på toppen som har større lysåpning enn > 2x den ytre diameteren på kabel så kan jeg bruke reduksjonsfaktoren for 2 kurser istedenfor 6.

så hva blir rett?

Re: antall kurser i tek kanal og reduksjonsfaktor

Re: antall kurser i tek kanal og reduksjonsfaktor

Her har du jo funnet svaret selv i MERKNAD 2, som du refererer til :-).

MERKNAD 2 - når lysåpningen mellom kablene er > 2x den ytre diameteren, er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig" .

Du behøver altså ikke å benytte reduksjonsfaktor når kablene ligger med avstand som beskrevet.

FSE Low-voltage (E-Learning)

Increase safety for all who work with electric installations, providing a safe, accident-free working environment, for you and your colleagues.

Read more

Hot work - certification course (E-Learning)

This course aims to provide those conducting hot work with the necessary knowledge and skills, and enable them to approach their work with an emphasis on safety.

Read more

Electro-contractor examination – exam preparation course (Classroom)

Are you planning on taking an electrical contractor licence? Our preparatory course covers the necessary theory and detailed follow-up providing you with the best possible preparation.

Read more

Electro thermography - NEK 405-1 (Classroom)

Basic knowledge of using infrared cameras regardless of application. Participants can take the certification exam on the last day of the course.

Read more

Electrical inspections - commercial buildings (Classroom)

The course, Electrical inspections in commercial buildings, is based on the qualification requirements in the NEK 405-3 norm and may be taken as preparation for the NEK 405-3 exam.

Read more

NEK 400:2018 (Classroom)

Become familiar with NEK 400 and equipped to use the norm in your daily work involving installing and maintaining electrical low-voltage installations.

Read more
eng